Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; thay đổi phương thức giải quyết chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân;

Đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng tự chủ; thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh kết hợp giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại;

Thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc; hoàn thành, đưa vào sử dụng năm bệnh viện Trung ương và tuyến cuối;

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, nhân rộng mô hình thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất và trường hợp bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sất, quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Chính phủ cũng đề nghị Bộ GD&ĐT triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ;

Kiểm soát, giảm chỉ tiêu các ngành ít có nhu cầu tuyển dụng và chất lượng thấp; tăng dần quy mô đào tạo các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và chất lượng cao…

theo plo.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*