Liên Bộ Tài chính – Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch số 117 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015.

Theo đó, mức chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định: Đối với xã đặc biệt khó khăn tăng từ 12.000 đồng lên 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vaccine đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vaccine); đối với các xã còn lại tăng từ 6.000 đồng lên 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vaccine đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vaccine).

theo cand.com.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*