Đây là nội dung quan trọng của Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC do liên Bộ Y tế – Tài chính ban hành.

kham-chua-benh
Từ 1/9, khám chữa bệnh ngày nghỉ, lễ được thanh toán BHYT

Đây là nội dung quan trọng của Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC do liên Bộ Y tế – Tài chính ban hành về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế. Theo đó, cơ sở y tế nào tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ nếu có thông báo trước cho cơ quan BHXH, người bệnh sẽ được hưởng Bảo hiểm y tế.

Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn; Phải công khai và thông báo trước những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng khi tham gia Bảo hiểm y tế. Người bệnh tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng Bảo hiểm y tế.

theo baogiaothong.vn

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*