Xử trí nhanh với Đột quị

Stroke Heroes Act Fast là một chiến dịch sức khỏe cộng đồng về phòng ngừa đột quỵ của Y tế công cộng Tiểu Bang Massachusetts.
“Chậm trễ là mất não” một cụm từ thường được sử dụng trong các chương trình phòng ngừa đột quỵ. Bởi vì điều trị nhanh chóng có thể giúp tránh được tử vong hoặc tổn thương vĩnh viễn về thể chất.

F.A.S.T là 4 dấu hiệu kiểm chứng người bệnh có thể đang bị đột quỵ:

– Facial (Mặt): mặt có cân xứng hai bên không? có dấu hiệu xệ một bên không?

– Arm (tay): Tay hai bên có thể giơ lên giơ xuống theo chủ ý không? Có bị liệt một bên tay không?

– Speech (lời nói: có thể nói lại một câu hoàn chỉnh không? có bị ngọng, mất chữ so với lúc bình thường không?

– Time (thời gian): nếu có 1 trong 3 dấu hiệu trên, nhanh chóng đưa người bệnh tới bệnh viện gần nhất. Đây là thời gian vàng, càng sớm thì khả năng phục hồi thể chất càng khả quan.

Hãy hành động nhanh nhất thay vì để bệnh nhân phải gánh chịu di chứng suốt đời!

F.A.S.T nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động ngay lập tức bằng cách gọi 1-1-5 (Việt Nam)

Đánh giá nội dung

Trả lời